Intensivopplæring MC/Bil

Vi kan tilby intensivopplæring på alle klasser, dersom det er ønskelig.

Dersom du er under 25 år og ikke har førerkort fra før må du ha gjennomført Trafikalt grunnkurs før oppstart.

Før oppstart av praktisk opplæring på MC må du ha gjennomført obligatorisk MC kurs på 3 timer.

Vi anbefaler å ha bestått teoriprøve ved Statens Vegvesen før oppstart av intensivopplæring.

Pris på intensiv opplæring og vanlig opplæring er den samme.

Intensivopplæring krever at du avsetter tid og at motivasjonen er på topp. Sammen med deg lager vi en plan for hvordan den praktiske opplæringen på klasse A, A2, A1 eller B kan gjennomføres på kortest mulig tid.

Vi svarer gjerne på spørsmål.

Ta kontakt

Adresse

995 06 361

stigberentsen@live.no